REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Zbor Cadou – „Hrănește un Suflet”

Art. 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI  „Zbor Cadou – „Hrănește un Suflet”(denumit in cele ce urmeaza “Concursul”) este Asociația Îngeri pentru Suflete persoana juridica romana, cu sediul in în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr. 5, CUI: 41861342, cont bancar RO24BTRLEURCRT0521432301, reprezentată prin Timar Alexandra Izabela, în calitate de Președinte, denumita in cele ce urmeaza „Organizator”.

Tombola este destinata donatorilor din București sau care au posibilitatea de a ajunge în București în cazul câștigării premiului, din cadrul campaniei de Paște „Hrănește un Suflet”, ediția 2023, organizata de Asociatia Ingeri pentru Suflete, iar prin organizarea ei, Asociația urmareste sa recompenseze un donator/ sustinator care a aratat grija fata de copiii și batranii beneficiari ai campaniei (a oferit donatii in bani sau a creat colete cu alimente/ produse de igiena), în perioada 9 martie- 14 aprilie 2023.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 3.04.2023, dupa cum se detaliaza la art. 5 de mai jos, care reglementeaza „PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI”.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe https://ingeripentrusuflete.ro/.

Art. 2. DURATA CONCURSULUI SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada 3-30 aprilie 2023, data ce poate fi modificata din cauza unor imprejurari exceptionale, independente de vointa Organizatorului. Orice modificare va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul intranet ingeripentrusuflete.ro.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

La Concursul „Zbor Cadou – „Hrănește un Suflet” poate participa orice persoana de pe teritoriul Romaniei, care prezinta dovada implicarii in cadrul campaniei de Paște „Hrănește un Suflet” (dovada platii efectuata in contul Asociatiei sau poza cu coletul/ orice indica contributia in campania curenta, și care poate ajunge în București pentru a-și revendica premiul – o experiență de zbor.

Art. 4. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI

Regulamentul Concursului „Zbor Cadou – „Hrănește un Suflet” este disponibil spre consultare, in mod gratuit, incepand cu data de 3 aprilie 2023 pe site-ul https://ingeripentrusuflete.ro/.

Implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului;

Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii Concursului sau in orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe https://ingeripentrusuflete.ro/.

Art. 5. MECANISMUL CONCURSULUI

In data de 3 aprilie 2023, pe pagina de Facebook a Asociatiei a fost publicata o postarea de lansare a acestui concurs, prin care donatorii au fost informati cu privire la posibilitatea de a  câștiga un Zbor Cadou donat de partenerul Asociatia Iubim Aviatia. Participarea in cadrul tragerii la sorti se face pe baza adaugarii unei dovezi in secțiunea „Comentarii” din cadrul postarii care să demonstreze implicarea în cadrul campaniei (donatie in bani sau realizarea unui colet).

  • Extragerea la sorți se va realiza pe 30 aprilie 2023 (data poate suferi modificari), prin platforma random.org, iar aceasta va avea loc Live;
  • Va exista un singur câștigător.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul constatarii unei situatii in care castigatorul extragerii foloseste imagini/dovezi false, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la invalidarea premiului castigat astfel.

Castigatorul va fi anuntat in data extragerii, printr-un mesaj trimis pe Facebook, pentru a stabili detaliile intrarii lui în posesia premiului. Vor fi alesi inca 3 castigatori de rezerva pentru situatia in care castigatorul initial nu poate revendica premiul.

Art. 6. DESCRIEREA PREMILUI. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

In cadrul concursului „Zbor Cadou – „Hrănește un Suflet” se va acorda 1 zbor introductiv, în București, cu o durata de 20 de minute, care presupune o primă lecție de zbor, în preajma instructorului, – tehnica de pilotaj, aeronave și aviație. Decolarea se face de lângă București: Aerodromul Letca Nouă (Ghimpați) sau Aerodromul Șirna (Prahova), Moara Vlăsiei (Ilfov), Ilfoveni (Dâmbovița).

Valoarea zborului este de 300 lei, TVA inclusa.

Castigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

Art. 7. ACORDAREA PREMIILOR

In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a aloca premiul respectiv altui donator eligibil. Predarea premiului se va realiza prin incheierea unui proces-verbal de predareprimire intre castigator si Organizator.

Organizatorul va acorda premiile conform prezentului Regulament, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Art. 8. GARANTII

Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru acesta in cadrul Concursului, acest aspect fiind in sarcina Asociației Iubim Aviația care desfasoara activitatea aceasta si care a propus acest serviciu sub forma de donatie catre Organizator.

Art. 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate inceta in urmatoarele situatii:

– implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;

– aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a organiza sau desfasura prezentul Concurs;

– decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

Art. 11. DIVERSE

Validarea castigatorilor si modul in care acest concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.

Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a ignora participarile care nu sunt conforme acestui Regulament si de a întreprinde orice măsură rezonabila pentru a se proteja impotriva cererilor frauduloase sau incorecte. Participarea la acest Concurs presupune acordul participantului referitor la faptul ca numele si prenumele sale vor fi afisate pe site-ul https://ingeripentrusuflete.ro/ in cazul in care va fi desemnat castigator.

Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila

ORGANIZATOR,

Asociația Îngeri pentru Suflete

Prin Președintele,

Alexandra Timar

Rămâi aproape

Vrei să afli cum beneficiază bătrânii și copiii de ajutorul tău? Înscrie-te la newsletter și te vom ține la curent cu toate activitățile noastre.

Newletter

Suntem împreună pentru ei de peste 6 ani, ani plini de tristeți infinite și bucurii fără margini. Vino alături de noi să afli cum se simte să fii parte din ceva mai mare decât tine.

Asociația Îngeri pentru Suflete
© 2024 – Asociația Îngeri pentru Suflete – Dezvoltat de GuruMedia.ro